Giltiga idnummer:

ID06 kortnummer
ID06 används generellt i våra projekt och måste föranmälas till Gerox.
ID06 kort har ett kortnummer med formatet XX-ÅÅMM-nnnnnn.
XX är kortutgivarens identitet. T.ex. LL
ÅÅMM är kortets utfärdandedatum. T.ex: 1512 (utfärdat december 2015)
nnnnnn är kortutgivarens löpnummer för kortet. Tex.: 0001234
Gerox ID-nummer
Gerox kan i särskilda fall dela ut egna nummer som inte är kopplade till ID06. Normalt används endast ID06-kort.

Vid problem med inloggning kontakta Kari Fougman, Gerox AB. Tel: 010-130 72 21 eller du@gerox.se.